Det här är naturbeteskött

Kvigor, stutar och ungkor

Naturbeteskött kommer från kvigor, stutar och kor som betar på svenska naturbetesmarker. I våra områden innebär det oftast hagen mellan åkermarken och skogen eller strandängarna runt sjön.

Naturbetesdjuren betar minst halva betesperioden på naturbetesmarker och föds under vinterperioden upp på grovfoder i luftiga stallar. Soja är inte tillåtet i uppfödningen.

Våra djur har jämnare mörhet och mer insprängt fett i musklerna – så kallad marmorering – vilket gör köttet extra välsmakande och saftigt. Att de har vuxit långsamt ute på betet ger köttet en alldeles särskilt rik smak. Örterna och blommorna i betet och fodret ger köttet en unik smak och en hälsosam fördelning av fettsyrorna Omega3 och Omega6. Köttet möras dessutom i minst två veckor vilket effektivt säkrar att det kött du får på tallriken alltid är mört.

Biologisk mångfald

Naturbetesdjur betar på marker som aldrig plöjs eller skördas. Det gör att du kan äta Naturbeteskött med gott samvete – markerna binder så mycket koldioxid att klimatpåverkan blir lägre jämfört med stalluppfött kött.

Att producera naturbeteskött är ett naturligt och klimatvänligt sätt att producera nötkött. Eftersom djuren får spendera mycket tid utomhus kan de också utöva sina naturliga beteenden samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras i markerna. I Sverige finns mer än 300 000 hektar naturbetesmarker.