Om oss

Naturbeteskött i Mellansverige AB fungerar som spindeln i nätet för Örebro läns naturbeteskött. Vi förser den lokala marknaden i Örebro län med bra kött och samarbetar med lokala aktörer för slakt, styckning och distribution. Samordningen är en nyckelfråga eftersom merparten av våra kunder bara köper utvalda delar och då krävs det ett system för att kunna dela upp köttet och sälja till olika kunder.

Miljö- och kvalitetstänket är genomgående i naturbetesköttsproduktionen. Trender kommer och går – men god kvalitet efterfrågas alltid och att friska djur ger bättre kött är ingen nyhet. Därför ställer vi höga krav på våra leverantörer. Vi säkerställer att djuren får leva ett stressfritt liv med sina naturliga beteendemönster. Vi ser dessutom till att djuren betar och går på marker som inte kan skötas eller plöjas av maskiner. Dessa marker är ett myller av örter och växter som ger köttet extra smak. Efter slakt möras köttet i minst 14 dagar innan leverans, en tidsödande hantering men som ger det bästa resultatet.

Vi vill alltid ha ännu fler leverantörer för att kunna möta den ökade efterfrågan. Kontakta oss för att bli en del av vår satsning för bättre kött, friskare djur och en bibehållen biologisk mångfald.

Torbjörn Eriksson
Tillförselansvarig
070-689 02 58


Fyll i formuläret

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ditt meddelande